AtiStoneGroup

نمایشگاه اصفهان 2021

صفحه اصلی / نمایشگاه ها / اصفهان 2021

1399یکی دیگر از نمایشگاه های معتبر داخلی در حوزه سنگ های ساختمانی نمایشگاه اصفهان است. این نمایشگاه هرساله با حضور شرکت های داخلی و خارجی زیادی برگزار میشود و بازدید کنندگان زیادی  نیز برای دیدن جدیدترین دستاوردهای این صنعت از این نمایشگاه دیدن می کنند. شرکت آتی سنگ آرا در سال 1399 با شرکت در نمایشگاه اصفهان تعدادی از محصولات جدید خود را به بازار سنگ ایران و جهان معرفی کرد. حضور قدرتمند آتی سنگ در این نمایشگاه باعث شد در انتهای این رویداد غرفه آتی سنگ عنوان برترین غرفه نمایشگاه سال 1399 را به خود اختصاص دهد.