AtiStoneGroup

نمایشگاه ورونا 2023

صفحه اصلی / نمایشگاه ها / ورونا 2023

نمایشگاه ورونای ایتالیا را میتوان معتبرترین رویداد برگزار شده در صنعت سنگ جهان دانست. در این نمایشگاه همواره بهترین شرکت های جهان از کشور های صاحب نام این صنعت شرکت میکنند که همین اتفاق این نمایشگاه را از سایر رویداد ها متمایز میکند. متاسفانه در سال های قبل امکان حضور شرکت آتی سنگ به خاطر مسائلی مانند کرونا میسر نبود و ما نیز از این بابت به شدت متاثر بودیم. اما در سال  2023 این اتفاق سرانجام عملی شد و شرکت آتی سنگ آرا به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های ایرانی حوزه ی سنگ های ساختمانی در این رویداد حضور پیدا کرد. این نمایشگاه از 26 تا 29 سپتامبر 2023 در شهر ورونای ایتالیا برگزار شد.